Ivars Ķirsons
  • ZGI Capital dibinātājs un partneris (no 2005);
  • Patlaban portfeļa ietvaros darbojas uzņēmuma "Royalty Range" padomē.
  • No 2007-2015 gadam Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis;
  • Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības SEB Unifondi (tagad SEB Wealth Management) dibinātājs un padomes priekšsēdētājs (2002-2003);
  • Ieguldījumu sabiedrību asociācijas priekšsēdētājs (2002-2003);
  • Pasaules bankas konsultants (2000-2001);
  • Kā finanšu konsultants piedalījies daudzos projektos un darījumos, gan valsts, gan privātajā sektorā, tajā skaitā vadījis valsts fondēto pensiju shēmas ieviešanas projektu Latvijā (2000-2002);
  • Rīgas Fondu Biržas padomes priekšsēdētājs (1995-1999);
  • Latvijas Unibankas (tagad SEB banka) valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks un finanšu direktors (1993-1999).